Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Domovu pro seniory Plaveč, p.o. - druh poskytované služby: domov se zvláštním režimem, byl udělen dne 14.12.2022 certifikát Vážka jako ocenění kvalitní péče o seniory s demencí.

Certifikát Vážka

Udělení certifikátu Vážka

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka, ve znění platném v okamžiku konání auditu.

Certifikát Vážka není možno udělit v případě, že hodnocení všech kritérií v souhrnu nedosahuje alespoň 75 %. Platnost certifikátu je 24 měsíců. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků řádného auditu.

Hodnocení oblastí pro získání certifikátu Vážka

 1. Filosofie a strategie péče
 2. Aktivity
 3. Spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí
 4. Individualizovaná péče
 5. Důstojnost
 6. Zdravotní péče
 7. Zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků
 8. Bezpečnost
 9. Výživa a hydratace
 10. Celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost
 11. První dojem po vstupu do zařízení
 12. Společné prostory
 13. Pokoje
 14. Hygiena
 15. Orientace
 16. Zázemí pro personál
 17. Počet a kvalifikace pracovníků
 18. Kvalifikace v demencích
 19. Potřeby personálu a jejich podpora
 20. Zaškolení a další vzdělávání
 21. Kompetence pracovníků
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí