Zapojení rodiny uživatele do péče
Pravidla pro zapojení rodiny uživatele do péče

Rodinní příslušníci i blízké osoby uživatelů služeb se mohou konkrétně zapojit do péče při koupání, stravování, nákupech, procházkách, provádět trénink paměti či reminiscenci společně s uživatelem a v dalších oblastech péče.

Koupání, kadeřnice, pedikérka

Pokud by si uživatel individuálně přál koupání za pomoci a přítomnosti rodinného příslušníka tak je toto možné realizovat. Koupání by probíhalo po předchozí domluvě sociálního pracovníka zařízení, uživatele a rodiny uživatele, kdy by se domluvily možné termíny a časy s ohledem na provozní možnosti zařízení.

Dále do zařízení dochází kadeřnice a pedikérka. Rodina má možnost svého příbuzného odvézt také k jiné kadeřnici či pedikérce mimo zařízení, popř. zajistit jejich návštěvu v Domově – dle přání klienta.

Stravování

Rodina může personálu sdělit, jaké měl uživatel oblíbené jídlo, stravovací zvyky, zda byl zvyklý po obědě odpočívat. Může být přítomna při stolování, podávat uživateli např. polévku, dopomoci s dalším jídlem či mu uvařit po obědě kávu. Jídelna je zčásti zařízena tak, aby lidem připomínala domácnost - drobné kuchyňské vybavení, kuchyňská linka.

Nákupy

Klient si již při nástupu do zařízení může zvolit dle svých individuálních schopností, zda si přeje, aby mu nakupoval personál, nebo jestli mu zajistí drobné nákupy rodina (toto uvede v příloze č. 1 Smlouvy - Potřeby a přání). Personál také může požádat rodinu o spolupráci při nákupu vhodné obuvi či oblečení, pokud je uživatel v průběhu poskytování služby potřebuje.

Procházky, doprovod mimo zařízení

Rodina může doprovázet svého příbuzného na procházkách v areálu Domova i mimo zařízení. Jedná se o doprovod na nákupy, na úřady, na poštu, k lékaři atd. Z hlediska bezpečnosti doporučujeme, aby takto činila po dohodě s personálem.

Trénink paměti, vzpomínání

Rodina má možnost přinést klientovi předměty (či fotografie), které se váží k jeho minulosti, může provádět posilování paměti pomocí četby, povídání, fotografií. Budou vytvořeny reminiscenční koutky na všech odděleních DZR. Rodina se také může zapojit do vytváření životního příběhu klienta.

Aktivity

Rodiny mohou být s uživateli přítomny u společenských akcí a aktivit, pořádaných Domovem. Pozvánky posíláme rodinám e-mailem, aktuální informace jsou na našich webových stránkách, nástěnkách v zařízení a také na vývěsce Obecního úřadu. Uživatelé mají možnost oslavit si s rodinou své narozeniny, pro tyto účely využívají společenskou místnost, jídelnu atd. Mohou zde použít nádobí i rychlovarnou konvici. Dále mohou navštívit knihovnu ve společenské místnosti či zde využít počítač s internetem.

Kompenzační pomůcky

V zařízení byla vytvořena základní neprodejní nabídka kompenzačních pomůcek. Klíčový pracovník ve spolupráci s primární sestrou nabídne uživateli vhodnou kompenzační pomůcku. Požádá také o spolupráci rodinu (popř. o zakoupení pomůcky).


Často se říká, že pečovat o starého člověka je jako pečovat o malé dítě. Ovšem tyto dvě etapy lidského života se od sebe významně liší, a proto se musí lišit i péče. Dítě můžeme přirovnat k nepopsané desce, která se teprve začíná zaplňovat poznatky a zkušenostmi. Vše je pro ně nové a neznámé.

Zatímco u starého člověka je tato tabule „popsaná” - vytvořil si díky tomu řadu zvyklostí, pravidel a tradic, kterými se řídí. Ovšem s přibývajícím věkem, někdy i důsledkem různých nemocí, není senior schopen tyto své zvyky sdělit. V této chvíli je důležitá jeho rodina, která personálu pomůže jeho tradice odhalit a učinit tak péči co nejefektivnější. Personál Domova se proto snaží s rodinami uživatelů komunikovat a spolupracovat. Uživatelé mohou přijímat návštěvy rodin denně, s doporučeným časem od 8,00 hod. - 20,00 hod. Mohou tak se svými příbuznými pobývat nejen na pokoji a ve společných prostorách, ale i na návštěvní místnosti. Za příznivého počasí s nimi mohou posedět venku na lavičkách. Také mohou společně odjet mimo areál domova.

V našem zařízení probíhají také schůzky s rodinami, je zde i možnost spolupráce při tvorbě plánů péče a další spolupráce při rozhodování a řešení problémů.


Závěrem lze říci, že je vhodné podporovat svého příbuzného v soběstačnosti - pokud některé činnosti zvládne sám, nechat jej ať je dělá. Vždy je užitečná spolupráce s personálem, který Vám rád sdělí všechny potřebné informace, zapojení rodiny do péče je však dobrovolné.

Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí