Charakteristika služeb

Charakteristika služeb

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace je zařízením sociální péče, poskytující pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Služby obsahují tyto základní činnosti:

  1. poskytnutí ubytování
  2. poskytnutí stravy
  3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  6. sociálně terapeutické činnosti
  7. aktivizační činnosti
  8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí