Další informace k poskyt. službám

Další obecné informace

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace neposkytuje asistenční služby.

Další informace k poskytovaným službám

 • Ubytování

  Uživatelé sociální služby „Domov se zvláštním režimem” mohou být ubytováni na „Hlavní budově”, kde je poskytována služba pro 52 uživatelů. V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb byla v roce 2011 realizována celková rekonstrukce této budovy a zajistila se tímto mimo jiné i bezbariérovost celého objektu. Na prvním patře se nachází osm dvojlůžkových pokojů, dva třílůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj. Na druhém patře se rovněž nachází osm dvojlůžkových pokojů, dva třílůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj. Každý klient má k dispozici polohovací lůžko, uzamykatelný noční stolek, křeslo, osobní uzamykatelnou skříň. Na vícelůžkových pokojích jsou využívány zástěny, které slouží k většímu soukromí klientů. Každý pokoj má signalizační a komunikační zařízení. Na každém pokoji je společná televize. Sociální zařízení se na pokoji nenachází. Klienti využívají společné WC, koupelnu, dále také jídelnu. Klienti mají možnost si individuálně dle dohody případně dovybavit pokoj i svým drobným nábytkem.

  Uživatelé sociální služby „Domov se zvláštním režimem” mohou být dále ubytováni na budově „Školka”, kde je poskytována služba pro 9 uživatelů. Zde je uživatelům k dispozici sedm jednolůžkových pokojů a jeden dvojlůžkový pokoj. Pokoje jsou standardně vybaveny komunikačním systémem, polohovacími lůžky, uzamykatelnými nočními stolky, křesly a skříněmi. Budova je bezbariérová.

  Uživatelé sociální služby „Domov pro seniory” mohou být ubytováni na budově „Podzámčí”. Zde je uživatelům k dispozici pět dvojlůžkových pokojů a dva jednolůžkové pokoje vybavené vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou standardně vybaveny polohovacími lůžky, uzamykatelnými nočními stolky, křesly, skříněmi, ledničkami. Budova je bezbariérová.

 • Stravování

  Domov pro seniory Plaveč je vybaven vlastní kuchyní, která je moderně zařízena. Zde se připravuje klientům strava v souladu se zásadami zdravé výživy, klade se důraz na pestrost a složení stravy, na dostatek vitamínů, minerálů, vláknin a výživných látek a také na pitný režim. Po celý den je klientům volně k dispozici čerstvý slazený i neslazený čaj a domov je vybaven samoobslužným přístrojem s kvalitní pitnou vodou. Strava se podává 4x denně – snídaně s přesnídávkou, oběd, odpolední svačina, večeře a druhá večeře u příslušných dietních režimů (diabetiků). Obědy a večeře jsou teplé. Pouze o víkendech, dnech pracovního volna a jedenkrát v týdnu se k večeři připravuje večeře studená. Strava se podává ve společné jídelně klientům, kteří nemají pohybové problémy a klienti, jímž pohyb působí potíže, dostávají stravu na pokojích, nebo dle individuálních potřeb.

 • Sociální oblast

  Celodenní péči klientům poskytují kvalifikovaní zaměstnanci. Důraz je kladen na individuální plánování průběhu poskytování sociální služby u každého uživatele dle jeho aktuálních potřeb a cílů. Personál s ohledem na zdravotní stav klientů pomáhá nebo je podporuje při denních činnostech, které nejsou schopni uživatelé sami vykonávat.

 • Aktivizační služby

  V Domově pro seniory Plaveč jsou klientům nabízeny různé kroužky: vaření, cvičení, kroužek jemné motoriky atd. V průběhu roku jsou pořádány různé kulturní akce, dle kulturního plánu. Klienti ve volném času využívají zámecký park, který je součástí domova. Do Domova pro seniory Plaveč pravidelně přichází kněz.

 • Zdravotní péče a rehabilitace

  Lékařská péče v Domově pro seniory Plaveč je zajišťována praktickým lékařem, který pravidelně jedenkrát týdně ordinuje v zařízení a psychiatrem, který jedenkrát za čtrnáct dní dojíždí do zařízení. Tito lékaři předepisují klientům léky. Klienti Domova pro seniory Plaveč jsou na odborná vyšetření do jiného zdravotního zařízení dle potřeby doprovázeni personálem.

  Odborná rehabilitační péče není v zařízení poskytována. Na základě individuálního plánu péče, který sestaví personál společně s klientem, je sestaven plán činností klienta.

  Praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla zajišťuje prádelna domova. Veškeré požadované sociální služby jsou smluvně ošetřeny. Domov pro seniory zprostředkovává také kadeřnické a pedikérské služby.

Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí