Nabídka aktivizačních činností

Nabídka aktivizačních a sociálně-terapeutických činností

Uživatelé sociálních služeb se mohou účastnit dle vlastních individuálních potřeb i kulturních a společenských akcí pořádaných Domovem pro seniory Plaveč. Pro zpestření života uživatelů je v domově kladen velký důraz na aktivizaci a provádění takových činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností našich klientů. Snažíme se o podporu dovedností a sociální začlenění. Klienti domova mají bohatý výběr činností pro trávení svého volného času dle svých zájmů. V domově se nachází kulturní místnost, kde mají uživatelé k dispozici knihovnu a počítač s připojením na Internet.

Volnočasové aktivity s uživateli provádějí v převážné většině pracovnice sociální péče pro aktivizační činnost.

V zařízení jsou nabízené tyto aktivizační činnosti:

 • Běžné každodenní sebeobslužné aktivity
  1. Podpora soběstačnosti při hygieně (individuální aktivita)
  2. Podpora samostatného oblékání (individuální aktivita)
  3. Podpora soběstačnosti při jídle (individuální aktivita)
  4. Stolování, pomoc při prostírání a úpravě stolu (individuální aktivita)
  5. Příprava kávy, umytí hrnečku, uklizení drobného nádobí na jeho místo (individuální aktivita)
 • Pohybové aktivity
  1. Pomoc při procházkách v areálu DpS (individuální aktivita)
  2. Pomoc při pohybu a chůzi na oddělení (individuální aktivita)
  3. Pomoc při pohybové aktivitě na lůžku (individuální aktivita)
  4. Zajištění pomoci při chůzi pomocí pomůcek (individuální aktivita)
  5. Dechová cvičení (individuální aktivita)
 • Trénink kognitivních funkcí
  1. Kognitivní trénink za pomocí speciální sady pomůcek (individuální aktivita)
  2. Vytvoření tzv. vzpomínkové krabice (kufříku) k aktivitám vzpomínání (individuální aktivita)
 • Zájmové aktivity
  1. Zahrádkářství - bylinkářství (individuální i skupinová aktivita)
  2. Péče o domácí zvíře - králikářství (individuální i skupinová aktivita)
  3. Kontakt se psem - canisterapie (individuální i skupinová aktivita)
  4. Společné čtení z denního tisku (skupinová aktivita)
  5. Taneční aktivita - MOTÝLEK (skupinová aktivita)
  6. Hudební a pěvecká aktivita (skupinová aktivita)
  7. Ruční práce (skupinová aktivita)
  8. Společenské hry (skupinová aktivita)
  9. Využívání Internetu (individuální aktivita)
  10. Využívání knihovny (individuální aktivita)
  11. Luštění křížovek (individuální i skupinová aktivita)
  12. Malování (individuální i skupinová aktivita)
  13. Pohybové cvičení (individuální i skupinová aktivita)
  14. Relaxační cvičení s hudbou (individuální i skupinová aktivita)
  15. Vaření, pečení (individuální i skupinová aktivita)
  16. Tematické rozhovory (individuální i skupinová aktivita)
  17. Poslech audioknih apod.
 • Společenské aktivity
  1. Posezení v kavárně (skupinová aktivita)
  2. Společná oslava narozenin (skupinová aktivita)
  3. Hudební a pěvecká aktivita (skupinová aktivita)
  4. Společenské aktivity dle nabídky pro daný kalendářní rok
  5. Společné vzpomínání (skupinová aktivita)
  6. Kontakt s dobrovolníkem (individuální i skupinová aktivita)
 • Duchovní aktivity
  1. Mše svatá (skupinová aktivita)
  2. Přímý přenos Mše svaté z kaple na pokoj (individuální aktivita)
 • Jiné aktivity
  1. Bazální stimulace (individuální aktivita)
  2. Procvičování jemné motoriky (individuální aktivita)
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí